The ultimate sporters convenience

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji/ Oddział Malta

Click here for the English version.

Cały teren wokół jeziora maltańskiego oferuje oprócz pięknych krajobrazów i spokojnych terenów zielonych moc atrakcji dla najmłodszych, starszych i najstarszych.

Poznan

U nas można pojeździć na rolkach po gładkich alejkach, rowerem po pięknych ścieżkach oraz pobiegać wokół jeziora maltańskiego. Specjalnie dla Was, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji stworzyły ściżkę biegową TimePoint. Każdy sportowiec może biegać teraz wokół Malty widząć swoje rezultaty na wyświetlaczu oraz na stronie timepoint.mylaps.com . Informacje na temat TimePointu oraz chipów możesz naleźć na www.championchippolska.com.


Current laptimes - No data available

Today's laptimes Yesterday's laptimes Last week's laptimes